تیم آکاد

ما تو مجموعه آکاد هر لحظه در تلاشیم تا بهترین تجربه خرید رو براتون ایجاد کنیم. وقتش رسیده بیشتر با هم آشنا شیم، تو این بخش می خوایم اعضای مجموعه رو بهتون معرفی کنیم.